Zespół

Andrzej Dobrowolski - adwokat, arbiter Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN
Krzysztof Krawczyk - adwokat
Piotr Starżyk - doradca podatkowy
Iwona Łysy - doradca podatkowy, główny księgowy.

Aplikanci adwokaccy
Pracownicy merytoryczni

Nasza zasada

Nemo enim persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit.
Dochodzenie sprawy przed sądem nie może pogorszyć, lecz jedynie polepszyć sytuację powoda.

Consultum 2012