Zespół

Andrzej Dobrowolski - adwokat

Aplikanci adwokaccy
Pracownicy merytoryczni

Nasza zasada

Nemo enim persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit.
Dochodzenie sprawy przed sądem nie może pogorszyć, lecz jedynie polepszyć sytuację powoda.

Consultum 2023