Uprzejmie informujmy, że Kancelaria Adwokacka „Consultum” i Pan mecenas Andrzej Dobrowolski nie mają żadnego związku z otrzymanymi przez Was mailami od niejakiego Stowarzyszenia na Rzecz Konsumentów Iustus lub podobnie brzmiącej organizacji. Nigdy nie zajmowaliśmy się sygnalizowaną w mailach działalnością a na nasz prestiż pracujemy od lat rzetelną i uczciwą pracą.

Zamknij okno

Zespół

Andrzej Dobrowolski - adwokat, arbiter Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN
Krzysztof Krawczyk - adwokat
Piotr Starżyk - doradca podatkowy
Iwona Łysy - doradca podatkowy, główny księgowy.

Aplikanci adwokaccy
Pracownicy merytoryczni

Nasza zasada

Nemo enim persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit.
Dochodzenie sprawy przed sądem nie może pogorszyć, lecz jedynie polepszyć sytuację powoda.

Consultum 2012