Uprzejmie informujmy, że Kancelaria Adwokacka „Consultum” i Pan mecenas Andrzej Dobrowolski nie mają żadnego związku z otrzymanymi przez Was mailami od niejakiego Stowarzyszenia na Rzecz Konsumentów Iustus lub podobnie brzmiącej organizacji. Nigdy nie zajmowaliśmy się sygnalizowaną w mailach działalnością a na nasz prestiż pracujemy od lat rzetelną i uczciwą pracą.

Zamknij okno

Nasze wartości

Nasza współpraca z klientem opiera się na solidności zawodowej oraz przestrzeganiu zasad przejrzystości, niezależności oraz unikaniu konfliktu interesów. Przestrzeganie tych zasad – obok bezwzględnej uczciwości wobec klienta – to nie tylko niezbędny element wykonywania zawodu, ale przede wszystkim klucz do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa prawnego klienta.
Na każdym etapie współpracy w sposób odpowiedzialny i uczciwy traktujemy powierzone nam zadania, dążąc do wypracowania optymalnych dla klienta rozwiązań. Każdemu klientowi przydzielamy opiekuna, który odpowiada za świadczoną obsługę oraz organizuje zespół prawników realizujących poszczególne zlecenia. Skład takiego zespołu dostosowany jest do konkretnej sytuacji prawnej i potrzeb klienta.

Nasza zasada

Ius est ars boni et aequi.
Prawo jest umiejętnością stosowania tego, co dobre i słuszne.

Consultum 2012